آموزش بورس در قزوین

معامله بر اساس عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا چیست ؟ "عرضه و تقاضا و زمان معامله بر اساس عرضه وتقاضا"................. عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. ...

***