آموزش بورس در قزوین

تکنیکهای تابلو خوانی

تاثیر تعداد و حجم معاملات حقوقی ها در کنار حقیقی ها درک تاثیر و علت حضور و رفتار حقوقی ها در انجام معاملات روزانه همواره یکی از دغدغه های معامله گران ...

***

"تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان و حجم معاملات در تابلوی معاملات"     جهت تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان در تابلوی معاملات و همچنین تحلیل نوسانات حجم مشاهده شده در همین تابلو ،  ...

***