آموزش بورس در قزوین

2,000 تومان

تعیین حد ضرر متغیر ( غیر ایستا) – حد ضرر پویا

تعیین حد ضرر متغیر ( غیر ایستا) – حد ضرر پویا ، …….. بسیار تاکید شده است که داشتن حد ضرر و خروج از سهمی که پس از خرید آن متضرر شده اید ، از اساسی ترین رویکرد های تریدری می باشد . این رویکرد در هنگامی که در سود مثبت نیز هستید ، وجود دارد و هدف آن پذیرش ریسک در هنگام اشبا خرید و ماندن در سهم پر ریسک نیز کاربرد دارد. غلبه بر ساختار ترس و یا فرار از طمع با استفاده از مکانیزم حد ضرر شاید اصلی ترین متد حرفه ای شدن در بازار سهام و در هر جای دنیا باشد.

اما مکانیزم تعیین حد ضر چیست ؟

فی الواقع تعیین میزان حد ضرر به تعداد معامله گران و شرایط زندگیو کار هر شخص متفاوت است اما چیزی که یگانه است ، این است که تعیین این میزان بر اساس اصول مشخصی می باشد که یکی از این روشها در مقاله پیوست ارائه گردیده است .

توصیه میکنم این مقاله را دانلود و از مطالعه آن در بالا بردن دانش خود استفاده نمایید .

جهت مطالعه محتواهای رایگان و کاربردی سایت اینجا کلیلک کنید .

جهت خرید سایر محصولات اینجا کلیلک کنید .

 

توضیحات

تعیین حد ضرر متغیر ( غیر ایستا) – حد ضرر پویا

تعیین حد ضرر متغیر ( غیر ایستا) – حد ضرر پویا ، …….. بسیار تاکید شده است که داشتن حد ضرر و خروج از سهمی که پس از خرید آن متضرر شده اید ، از اساسی ترین رویکرد های تریدری می باشد . این رویکرد در هنگامی که در سود مثبت نیز هستید ، وجود دارد و هدف آن پذیرش ریسک در هنگام اشبا خرید و ماندن در سهم پر ریسک نیز کاربرد دارد. غلبه بر ساختار ترس و یا فرار از طمع با استفاده از مکانیزم حد ضرر شاید اصلی ترین متد حرفه ای شدن در بازار سهام و در هر جای دنیا باشد

اما مکانیزم تعیین حد ضر چیست ؟

فی الواقع تعیین میزان حد ضرر به تعداد معامله گران و شرایط زندگیو کار هر شخص متفاوت است اما چیزی که یگانه است ، این است که تعیین این میزان بر اساس اصول مشخصی می باشد که یکی از این روشها در مقاله پیوست ارائه گردیده است .

توصیه میکنم این مقاله را دانلود و از مطالعه آن در بالا بردن دانش خود استفاده نمایید .

جهت مطالعه محتواهای رایگان و کاربردی سایت اینجا کلیلک کنید .

جهت خرید سایر محصولات اینجا کلیلک کنید .