آموزش بورس در قزوین

2,000 تومان

اصطلاحات پایه تحلیل تکنیکال

اصطلاحات پایه تحلیل تکنیکال

در این مقاله اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال فارغ از توضیح الگو ها و یا نشانگرها توضیح داده می شود . شما پس از مطالعه این مقاله به طور قطع دارای دانش بالاتری برای درک تحلیلهای ارائه شده در هر محیط نرم افزاری و یا معاملاتی خواهید بود ……….. به طور مثال می خوانید :

 

Trend : روند زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می پیوندد . در صورتیکه مسیر آن صعودی باشد این روند را صعودی و در صورتی که مسیر نزولی باشد آن را روند نزولی گویند . در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی داری کفها و سقفهای پایینتر هستیم .

Trend line  – Up trend – Down trend –  Long-term – Long – Short – Buy و ………………………………

برای دیدن محصولات بیشتر اینجا کلیک کنید

برای مطالعه مقاله ها اینجا کلیلک کنید

توضیحات

اصطلاحات پایه تحلیل تکنیکال

اصطلاحات پایه تحلیل تکنیکال

در این مقاله اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال فارغ از توضیح الگو ها و یا نشانگرها توضیح داده می شود . شما پس از مطالعه این مقاله به طور قطع دارای دانش بالاتری برای درک تحلیلهای ارائه شده در هر محیط نرم افزاری و یا معاملاتی خواهید بود ……….. به طور مثال می خوانید :

 

Trend : روند زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می پیوندد . در صورتیکه مسیر آن صعودی باشد این روند را صعودی و در صورتی که مسیر نزولی باشد آن را روند نزولی گویند . در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی داری کفها و سقفهای پایینتر هستیم .

Trend line  – Up trend – Down trend –  Long-term – Long – Short – Buy و ………………………………

برای دیدن محصولات بیشتر اینجا کلیک کنید

برای مطالعه مقاله ها اینجا کلیلک کنید